Håvard Larsen Mekaniske Verksted
7985 Foldereid
 
Medlem av :


Våre Blikkenslagertjenester

Her lager vi pipebeslag, luftlyrer, ventilasjonsrister, beslag over og under vindu, m.m.
Siden det er bare en ansatt på denne avdelingen er det kun det "ordinære" blikkarbeidet som blir utført,
men på sikt vil vi ta på oss større oppdrag.

Av blikkverktøy har vi 2m knekke, 2m saks, 1m valse og sikkemaskin og pitsburg/rørfals maskin.
I tillegg har vi det vanlige blikkverktøyet og diverse andre hjelpemidler. I løpet av 2008 ligger det an til at vi
anskaffer et engelskhjul, slik at vi også kan lage for eksempel skjermer, kapsler og lignende.

Våre verktøy 

Tips til de som ska ha ny pipehatt og vil ta mål selv (for å finne graden på taket):

Legg en plank som følger taket ved siden av pipen og en plank som går ned pipa.
Disse to plankene kan festes i hverandre ellers kan det merkes på plank som går ned på taket.

Når bestillingen sendes inn må mål av høyde på pipe (på møne, hvis pipa står over mønet), i bakkant av pipa,
bakre del (opp mot møne), taktype, type pipe (element eller tegl), om det er ventilasjonskanal i pipa og pipehull legges ved

Pipebeslag

Kontaktperson for alt blikkenslagerarbeid er:

Rune Kjihl, 95860559